ขั้นตอนการสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส

ขึ้นรูปดิน   ยึดโครงเหล็กติดกับแป้น   ผูกครอส   ขึ้นรูปดินเหนียว   ตามแบบ

ทำพิมพ์ทุบ   ทำพิมพ์ทุบ   ใช้ปูนปลาสเตอร์พอกรูปดินเหนียว   โดยแบ่งพิมพ์ออกเป็น   ๒   ส่วน   ด้วยฟิล์มแผ่นสังกะสีบาง ๆ

. แกะพิมพ์   แกะพิมพ์   ควักดินเหนียวออกจากพิมพ์   ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่

. กรอกขี้ผึ้ง   ประกอบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เข้าด้วยกันมัดให้แน่น   เคี่ยวขี้ผึ้งให้เหลวได้ที่   วัดอุณหภูมิประมาณ   ๗๐   องศา   แล้วเทลงในแป้นพิมพ์

. เทขี้ผึ้งออก   รอจนขี้ผึ้งจับตัวหนาประมาณ   ๑   ซม.   แล้วเทขี้ผึ้งที่เหลือออก

. ยึดโครงรูปขี้ผึ้ง   ใช้ปูนปลาสเตอร์   โบกผิวภายในรูปขี้ผึ้ง   เพื่อยึดรูปให้รูปขี้ผึ้งแข็งแรง

. ทุบพิมพ์   ทุบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออก   โดยการใช้สิ่วค่อย ๆ   สกัดอย่างระมัดระวัง   จะได้รูปหล่อขี้ผึ้ง

. ทำพิมพ์ยาง   ตกแต่งรูปหล่อขี้ผึ้งให้ประณีตเรียบร้อย   แล้วทำพิมพ์ยางซิลิโคน   โดยการทายางให้ทั่วรูปขี้ผึ้งจนหนาพอสมควร   แล้วใช้ไฟเบอร์กลาสทำรองพิมพ์เพื่อให้พิมพ์อยู่ตัว

. หล่อปูไฟเบอร์กลาส   ประกบพิมพ์เข้าด้วยกัน แล้วทำการหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส   โดยผสมน้ำยาให้ได้สีผิวตามต้องการทาพิมพ์   แล้วใช้แผ่นไฟเบอร์จนหนาได้ที่

๑๐แกะพิมพ์ยาง   ถอดพิมพ์ยางออกจะได้รูปหล่อไฟเบอร์กลาสตกแต่งรอยตะเข็บ   และรายละเอียดอีกครั้ง    จะได้รูปหล่อไฟเบอร์ที่สมบูรณ์ที่สุด

๑๑. เจาะรู   ปลูกผม   แบ่งแนวเส้นผมบนศีรษะ   ตามความหนา   บาง  ของเส้นผม จากข้อมูลที่ได้รับมา   ใช้สว่านเจาะรูเล็กเท่าเส้นผมบนศีรษะ   ตามแนวที่แบ่งไว้   นำเส้นผมเสียบลงในรูที่เจาะไว้รูละเส้นโดยใช้กาวยึดไว้ทุกเส้น

๑๒ปรับแต่งนัยน์ตา   แต่งผม   เจาะนัยน์ตาของรูปไฟเบอร์ แล้วนำลูกนัยน์ตาที่เตรียมไว้จากข้อมูลใส่ลงไป   โดยการปรับจุดมองให้ถูกต้อง   ทำการตัดแต่งทรงผม

๑๓ตกแต่งสี  ประกอบหุ่น  ใส่เสื้อผ้า   ตกแต่งสีผิว   และรายละเอียด   เพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ที่สุด   ประกอบส่วนต่าง ๆ   และเครื่องนุ่งห่มให้เรียบร้อย จากนั้นนำรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสออกจัดแสดง   

 

จะเห็นว่าขั้นตอนการสร้างรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแต่ละขั้นตอน  ต้องอาศัยความรู้  วิธีการ  และทักษะ  ตลอดจนระยะเวลาเป็นอย่างมาก  กว่าจะสำเร็จเป็นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสแต่ละรูป  ดังนั้นเราจึงควรกันรักษาผลงานชิ้นนี้ไว้ให้ได้ชื่นชมกันชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป

วิดิทัศน์ แสดงขั้นตอนการ ปั้น-หล่อ หุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส

 

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.