วันเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย 1 เมษา ของทุกๆปี

นอกจากวันนี้ที่หลายๆ คนจำได้ว่าเป็นวันเอพริลฟูลเดย

Continue reading

งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบราณ ตอน Japan Car 90’s 9/3/2562

ภาพบรรยากาศ #งาน ​#ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบร

Continue reading

งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบราณ ตอน Japan Car 90 ‘ s

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม กิจกรรมด้านการท่

Continue reading
Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.