พีธีเปิดงาน วันส้มโอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

คุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้

Continue reading

กิจกรรมวันเด็ก ปี2562

ภาพกิจกรรมบางส่วน ในงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ณ พิพิธ

Continue reading

KidRangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด : ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้ง

[Live] #KidRangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด : ช่างปั้

Continue reading

สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมจัดการประชุม

วันนี้ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุม

Continue reading
Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.