ชิมช้อปใช้ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

ชิมช้อปใช้ ใครเงินเข้า G-wallet กันแล้ว สามารถเอาม

Continue reading

พิธีเปิดงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย๒๕๖๒ (Thailand Museum Expo 2019)

         วันที่ 19 กันยายน 2562  คุณสุธี ศรีเบญจโช

Continue reading

มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพฯ เรียนฐานกิจกรรม

คณะอาจารย์ และนักศึกษา จาก #มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุง

Continue reading

งานลีลาศเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

         ภาพบรรยากาศของผู้เข้าร่วมงานลีลาศเพื่อสุข

Continue reading

การประกวดร้องเพลง เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

         ภาพบรรยากาศการประกวดร้องเพลง เมื่อวันที่

Continue reading

ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลีลาศเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

           ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลีลาศเพื่อสุขภาพ ณ

Continue reading