KidRangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด : ช่างปั้นหุ่นขี้ผึ้ง

[Live] #KidRangers ปฏิบัติการเด็กช่างคิด : ช่างปั้

Continue reading

สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมจัดการประชุม

วันนี้ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุม

Continue reading

หนังสือพิมพ์ ออโต้ พรีวิว หนังสือพิมพ์ในเครือ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย.

ท่านสามารถเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารได้ที่ หนังสือพ

Continue reading

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ฉลองเปิดตลาดพระเครื่องแห่งใหม่ !!!

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ฉลองเปิดตลาดพระเครื่องแห่

Continue reading

โครงการวิ่งเพื่อชีวิต อาสาหัวใจกู้ภัย

โครงการวิ่งเพื่อชีวิต อาสาหัวใจกู้ภัย ของมูลนิธิเพ

Continue reading

วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศงานที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Continue reading
Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.