โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจัง

Continue reading

งาน “สิงหาบูชาแม่”

งาน "สิงหาบูชาแม่" วันที่ 12 - 13 สิงคาคม 2560    

Continue reading

มหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนคปฐม

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยเกีตรติยศและเงินรา

Continue reading

งานมหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์ปลอดภัย จังหวัดนครปฐม

งานมหกรรมท่องเที่ยว และเทศกาลกินสัตว์ปลอดภัย จังหว

Continue reading

งานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2560

งานเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย 2560 วันที่ 12

Continue reading

งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 2560

งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 2560

Continue reading
Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.