นักศึกษาฝึกงาน จากมหาวิทยามหิดล ศาลายา

           วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกประสบการณ์

Continue reading

ประกวดร้องเพลง เสียงสวรรค์วิมานเพลง

               วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านม

Continue reading

“ขอพระองค์ทรงพระเจิญ”

รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปรเมน

Continue reading