Mother’s day ๒๕๖๒

          วันนี้คุณแม่และคุณลูกถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

Continue reading

เรียนฐานกิจกรรมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

             วันที่ 7 ส.ค 62 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

Continue reading

ข่าวประชาสัมพันธ์งานวันแม่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันแม่ปีนี้ รักคุณแม่ พาคุณแม่เที่ยวชมหุ่นขี้ผึ้ง

Continue reading

สนง.กิจการยุติธรรม มอบของที่ระลึกแก่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

       คณะคุณครู และน้องๆนักเรียน #โรงเรียนวรรณวิท

Continue reading

เรียนฐานกิจกรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรียนฐานกิจกรรม 1.การปั้นของจิ๋ว 2.การประดิษฐ์ผ้าใ

Continue reading

Hello students !!!!

Hello students !!!! #THAIHUMANIMAGERYMUSEUM #ประติ

Continue reading