วันเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย ๑ เมษายน ของทุกปี

นอกจากวันนี้ที่หลายๆ คนจำได้ว่าเป็นวันเอพริลฟูลเดย

Continue reading

งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบราณ ตอน Japan Car 90’s วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ภาพบรรยากาศ #งาน ​#ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบร

Continue reading

พีธีเปิดงาน วันส้มโอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

คุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้

Continue reading