ห้องร้องเพลง – ห้องลีลาศเพื่อสุขภาพ

ห้องร้องเพลง – ห้องลีลาศเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้รักความบันเทิงด้านเสียงเพลงและเต้นรำ

 

     – ห้องร้องเพลงคาราโอเกะ เปิดบริการทุกวัน สามารถซื้อบัตรคิวร้องเพลง พร้อมสั่งอาหาร – เครื่องดื่ม

 

     – ห้องลีลาศเพื่อสุขภาพ เปิดบริการทุกวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 11.00 – 16.00 น.


บริการรับสอนโดยอาจารย์ผู้ชำนาญ ดังนี้

– สอนเล่นเปียนโนและการขับร้องเพลง โดย อาจารย์สาโรจน์ วีรวรรณ

–  สอนการขับร้องเพลง โดย อาจารย์จิตติมา เจือใจ , อาจารย์พินิจ ถนอมทรัพย์ , อาจารย์นนท์ปิญา ศุกรโยธิน

 

หมายเหตุ : การรับงานของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจพร้อมตราประทับ


Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.