พิพิธภัณฑ์หุ่นขึ้ผึ้งไทย ตั้งอยู่บริเวณ เลขที่ ๔๓/๒ หมู่ ๑ ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี) กม. ๓๑ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์ ๗๓๑๒๐

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.