ที่ตั้งและสำนักงาน

    เลขที่  ๔๓/  หมู่ ๑  .บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)  กม. ๓๑  .ขุนแก้ว 

               .นครชัยศรี  .นครปฐม   รหัสไปรษณีย์  ๗๓๑๒๐

     โทรศัพท์        :    ๐๓๔ ๓๓๒๖๐๗,   ๐๓๔ - ๙๖๖๘๓๙,   ๐๓๔ ๓๓๒๑๐๙   และ   ๐๙๐ ๔๐๔ ๐๓๐๔

     โทรสาร          :   -๓๔๓๓-๒๐๖๑

      e-mail         :    thim1pr@gmail.com

      LineID        :   Thim1989

      Facebook   :   พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม

      http://instagram.com/thaiwaxmuseum

      http://twitter.com/thaiwaxmuseum

 

----------------------------------------------------

 

เปิดบริการ   ทุกวัน 

     วันจันทร์ - ศุกร์                                                 เวลา     ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ .

      วันเสาร์ - อาทิตย์  และวันหยุดนักขัตฤกษ์        เวลา     ๐๘.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.

 

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.