บริการที่พักหมู่คณะ 

บริการรับจัดที่พักสำหรับหมู่คณะ เป็นบริการเสริมพิเศษสำหรับหมู่คณะที่ต้องการที่พักค้างคืนแบบเรียบง่าย สบาย ๆ และสามารถสั่งอาหารได้

 


 

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.