บริการพื้นที่ให้เช่าจัดประชุม ,สัมมนา ,จัดเลี้ยง

มีห้องใช้สำหรับจัดการประชุม – สัมมนา – จัดเลี้ยง และเวทีอเนกประสงค์ ทั้งเป็นห้องแอร์และเปิดโล่ง


บรรยากาศพื้นที่ให้เช่าชั้น 1

บรรยากาศพื้นที่ให้เช่าชั้น 2


ผังพื้นที่ให้เช่า ชั้น 1

ผังพื้นที่ให้เช่า ชั้น 2

ขนาดพื้นที่ให้เช่าในแต่ละห้อง

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.