บริการรับปั้นหุ่นเสมือน และงานรับหล่อโลหะ

รับงานปั้นหุ่นไฟเบอร์กลาสเป็นรูปบุคคล เช่นพระอริยสงฆ์ที่เคารพ บุพการี เป็นต้น และงานรับหล่อโลหะ หล่อพระพุทธรูป อนเสารีย์ และรูปเหมือน

 

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.