บริการอื่น ๆ 

  • บริการถ่ายภาพที่ระลึกในห้องท้องพระโรงและห้องสมเด็จย่า

  • มุมพักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศร่มรื่นด้วนต้นไม้นานาพันธุ์เป็นอุโมงค์ออกซิเจน และบรรยากาศริมสระน้ำ

  • บริการให้อาหารปลา

  • มุมของเล่นเด็กโบราณ อาทิ ไม้กระดก - ม้าโยก

  • จักรยานน้ำ

  • ตู้ ATM

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.