ร้านค้าภูมิปัญญาไทย

จัดโดยเจ้าของผู้ผลิตเอง มีทั้งการสาธิตและจำหน่ายสินค้าในราคาประหยัดคุณภาพสมราคา สามารถเดินชมและเลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้ทุกวัน ทุกเทศกาล เช่น งานเป่าแก้วเป็นรูปแบบต่าง ๆ , งานจักสานผักตบชวาเป็นกระเป๋าใส่ของ , ตะกร้า , งานผ้าขาวม้า เป็นต้น

กิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย ผู้สอนโดยเจ้าของงานภูมิปัญญา มีค่าวัสดุอุปกรณ์ พร้อมนำชิ้นงานกลับไปได้


ร้านค้าผลิตภัณฑ์งานภูมิปัญญาไทย


กิจกรรมเรียนรู้งานภูมิปัญญาไทย

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.