∴ หมากรุกไทย ∴

หุ่นชุด  "  หมากรุกไทย  "

มนุษย์ ....

ต้องการความสุข   และความเพลิดเพลิน   เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม 

หมากรุกไทย”  

เป็นกีฬาที่เล่นกันในยามว่าง   และยังเป็นการฝึกสมองให้รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วย   ดังที่สื่อออกมาทางรูปหุ่นเสมือนจะถ่ายทอดลีลาชีวิตมนุษย์   กับนิสัยชิงดีชิงเด่นที่จะไขว่คว้าความเป็นผู้ชนะ

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.