∴ พระสุนทรโวหาร (ภู่) ∴

หุ่นชุด สุนทรภู่

     พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 - พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

 


 

∴  พระอภัยมณีของสุนทรภู่  

ชุด   "  พระอภัยมณีของสุนทรภู่  "   

ชุดวรรณคดีไทย   “  พระอภัยมณีของสุนทรภู่  ”   ประกอบด้วย   รูปท่านสุนทรภู่   ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก   และตัวละครจาก   เรื่อง  "  พระอภัยมณี  "   คือ   พระอภัยมณี,   ศรีสุวรรณ,   สามพราหมณ์,   ฤาษี,   ผีเสื้อสมุทร,   นางเงือก,   สุวรรณมาลี,   สินสมุทร,   สุดสาคร,   ม้านิลมังกร,   อุศเรน,   นางละเวง   และชีเปลือย  

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.