∴  หัวล้านชนกัน  

ชุด   "  การละเล่นของไทย  "

การละเล่น   หมายถึง   การเล่นดั้งเดิมของเด็กและผู้ใหญ่   เพื่อความบันเทิงใจ   ทั้งที่เป็นการเล่นที่มีกติกาและไม่มีกติกา  หรืออาจจะมีบทร้อง   ท่าเต้น   ท่ารำประกอบ   เพื่อให้งดงามและสนุกสนานยิ่งขึ้น   ช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียด   เสริมสร้างกำลังกายให้แข็งแรง   และทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย   พิพิธภัณฑ์ฯ   สะท้อนวัฒนธรรมการละเล่นของไทยออกเป็นรูปหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสชุดต่าง ๆ

----------------------------------------------------

การละเล่นของผู้ใหญ่      ชุดคือ   ตำนานหัวล้านไทย   การเล่น  "  หัวล้านชนกัน  "


   

 

ตำนานหัวล้านไทยเป็นเรื่องราวที่สืบทอดมายาวนาน   มีคุณค่าสมควรแก่การศึกษา   หุ่นชุดนี้นอกจากแสดงถึงศิลปความงดงามของหุ่นขี้ผึ้งแล้ว   ยังแสดงถึงตำนานหัวล้านไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   และสร้างขึ้นด้วยเจตนายกย่องเชิดชูในเชิงวิชาการ   และจำลองลักษระศีรษะล้าน      ชนิดไว้ให้ได้ศึกษาด้วย  คือ   ๑ทุ่งหมาหลง   ดงช้างข้าม   ง่ามเทโพ   ๔. ชะโดตีแปลง    ๕แร้งกระพือปีก   ฉีกหางฟาด   ๗ราชคลึงเครา

หัวล้านชนกัน   เป็นกีฬาของผู้ชายที่มีมาแต่โบราณกาล   ก็คือ   การนำคนหัวล้าน      คนมาชนกัน   เช่นเดียวกับการชนวัว  ที่คนไทยรู้จักกันดี   อวัยวะส่วนที่นำมาชนกันก็คือ   หัวล้าน   ของคนทั้งคู่ไม่เกี่ยงว่าจะเป็น   หัวล้านทุ่งหมาหลง   ดงช้างข้าม  ง่ามเทโพ   ชะโดตีแปลง   แร้งกระพือปีก   ฉีกขวานฟาด   หรือราชคลึงเครา   แต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นประเภททุ่งหมาหลง   การถือแพ้ชนะอยู่ที่การยอม   หรือแสดงว่าสู่ไม่ได้แล้ว

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.