∴ หมากรุกไทย ∴

หุ่นชุด   "  เหนื่อยนักพักก่อน  "

ธรรมชาติของคนเรา   เมื่อร่างกายเหนื่อยล้า   อ่อนเพลีย   ไม่ว่าจะเกิดจากความเครียด   ความเจ็บป่วยหรือเหนื่อยล้าจากการทำงาน   ต้องมีช่วงเวลาที่จะปล่อยวางจากภาระต่าง ๆ   หาเวลาพักผ่อนตามสมควร   เพื่อให้ร่างกายและจิตใจ   พร้อมที่จะดำเนินชีวิตต่อไป   แม้แต่ขณะที่เพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือ   ก็อาจเผลอหลับไป   ...   โดยไม่รู้ตัว   ...

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.