∴ นิทรรศการพิเศษ   ๓   ครูเพลงไทย ∴

ชุด   " บุคคลสำคัญ  "   นิทรรศการพิเศษ   ๓   ครูเพลงไทย
รูปหุ่นครูเพลงไทย    ประกอบด้วย   บรมครูพรานบูรพ์,   ครูเอื้อ   สุนทรสนาน   และ   ครูไพบูลย์   บุตรขัน

 

ครูไพบูลย์    บุตรขัน                         ครูเอื้อ    สุนทรสนาน                        บรมครูพรานบูรพ์

 

-    ครูจวงจันทน์   จันทร์คณา   (บรมครูพรานบูรพ์)   ชาวจังหวัดเพชรบุรี    เป็นผู้สืบทอดละครร้องจากกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์   ได้รับความนิยมจากแฟนละคร   ผลงานที่มีชื่อเสียงมากคือ   ละครร้องเรื่อง   " จันทร์เจ้าขา "   และ   " โรสิตา "   ท่านเป็นนักปฏิรูปเพลงไทยในด้านรูปแบบคนแรกของเมืองไทย

 

-   ครูเอื้อ   สุนทรสนาน   ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม   ผู้สร้างสรรค์เพลงไทยสากลที่ไพเราะไว้ประมาณ   ,๐๐๐   เพลง   และก่อตั้งวงดนตรี   " สุนทราภรณ์ "

 

-   ครูไพบูลย์   บุตรขัน   ราชานักแต่งเพลงลูกทุ่งไทย   ชาวจังหวัดปทุมธานี   ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลงที่มีความไพเราะเป็นอมตะไว้มากมาย   ได้รับการยกย่องว่าเป็น   " บิดาแห่งเพลงลูกทุ่ง "

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.