∴ นิทรรศการพิเศษ    บุคคลสำคัญของโลก 

ชุด   " บุคคลสำคัญ  "   นิทรรศการพิเศษ    บุคคลสำคัญของโลก
รูปหุ่นชุด  "  ๓  บุคคลสำคัญของโลก  "   ประกอบด้วย   อับราฮัม  ลินคอล์น,   เซอร์ วินสตัน  เชอร์ชิล   และ มหาตมา  คานธี

 


ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น        เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล           มหาตมา  คานธี

 

-   ประธานาธิบดีอับราฮัม  ลินคอล์น   ประธานาธิบดีคนที่   ๑๖   ของสหรัฐอเมริกา   ผู้ปลดปล่อยทาส   เป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกลอบสังหารในประวัติศาสตร์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 เซอร์   วินสตัน   เชอร์ชิล   นายกรัฐมนตรีและรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แห่งอังกฤษ    มีส่วนช่วยในการนำชัยชนะมาสู่ฝ่ายพันธมิตร   ด้วยการรักษากำลังใจของฝ่ายอังกฤษ   และรักษาเอกภาพของฝ่ายพันธมิตร   จนได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายอักษะ

 

-   มหาตมา   คานธี   บิดาแห่งประชาชาติอินเดีย   เป็นนักการเมืองที่อุทิศตนเข้าต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศจากการปกครองของอังกฤษ   และโลกจดจำ  คานธี  ในนามว่า   "  มหาตมา  "   แปลว่า   ผู้มีจิตใจสูงส่ง

 

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.