∴ เลขาน่ารัก ∴

หุ่นชุด   "  เลขาน่ารัก  "

สะท้อนภาพชีวิตของคนทำงานที่ต้องมีภาระ   หน้าที่   ความรับผิดชอบ   ซึ่งเป็นช่วงสำคัญช่วงหนึ่งในชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้   

หุ่นเลขาน่ารัก

เป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงคนที่กำลังทำงานอย่างตั้งใจ   โดยไม่มีเวลาสนใจกับสิ่งรอบตัว


 

∴ สนใจในข่าว ∴

หุ่นชุด   "  สนใจในข่าว  "

               เป็นผลงานที่สะท้อนแง่มุมชีวิตของมนุษย์ที่เป็นผู้สนใจใฝ่รู้เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน   เช่น   คนอ่านหนังสือพิมพ์   รูปหุ่นชุดนี้เป็นผลงานรุ่นแรก และเป็นรูปที่ทดลองทำนัยน์ตา ปลูกผม และผิวหนังให้เหมือนธรรมชาติ

 

Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.