วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศงานที่ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มาจัดงาน

วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561

ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย วันที่ 9 เมษายน 2561

 

 

 

Post a comment