โครงการวิ่งเพื่อชีวิต อาสาหัวใจกู้ภัย

โครงการวิ่งเพื่อชีวิต อาสาหัวใจกู้ภัย ของมูลนิธิเพชรเกษม ได้วิ่งผ่านเส้นทางหน้าพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และได้หยุดพักที่พิพิธภัณฑ์ โดยคุณสุธี ศรีเบญจโชติ ให้การต้อนรับ และอนุเคราะห์ที่พัก 1 คืน

     

 

Post a comment