สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมจัดการประชุม

วันนี้ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุมใหญ่และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารประจำปี 2561-2563  

โดย คุณสุรัตน์ ศรีเบญจโชติ  รองประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคม


Post a comment