กิจกรรมวันเด็ก ปี2562

ภาพกิจกรรมบางส่วน ในงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒

ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครชัยศรี

Post a comment