พีธีเปิดงาน วันส้มโอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

คุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
คุณสุรัตน์ ศรีเบญจโชติ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมในพีธีเปิดงาน วันส้มโอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

Post a comment