สงกรานต์ปีนี้ มาร่วมสืบสานประเพณีไทย กับกิจกรรมสุดพิเศษมากมาย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ๑๓-๑๕ เมษายน ๒๕๖๒

 กิจกรรมตลอด  ๓  วัน

  –สรงน้ำพระพุทธรูป

  -ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่และศิลปินแห่งชาติกว่า  ๓๐  ท่าน

  –ชมการสาธิตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน ณ หมู่บ้านน้ำใจไมตรี อาทิ  งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ผลไม้จากสวน  อาหาร  ขนมไทย และไม้ดอกไม้ประดับ  เป็นต้น

๑๓  เม.ย. ชมการแสดงจากศิลปินแห่งชาติมากไปด้วยความสามารถหลากหลายสาขา    

๑๔  เม.ย.  ชมการแสดงลำตัด “คณะแม่ขวัญจิต ศรีประจันต์”  และการแสดงจาก  ศิลปินแห่งชาติหลากหลายสาขา 

๑๕  เม.ย.  ชมการแสดงจากชมรมรักสุนทราภรณ์นครปฐม  และการแสดงจากศิลปินแห่งชาติหลากหลายสาขา

 

  ฟังการบรรเลงดนตรีไทยขับกล่อม…ตลอดวัน  ในบรรยากาศแบบไทย ๆ

    ๑๓ – ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

  พิเศษสุด…ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เข้าชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย …   ฟรี !

                                           

                                         

Post a comment