“ขอพระองค์ทรงพระเจิญ”

รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
“ขอพระองค์ทรงพระเจิญ”
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร และพนักงาน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

ที่มา @newsonechannel

Post a comment