คณะสื่อมวลชนจากสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตกและสื่อมวลชนทุกแขนงในภาคตะวันตก๘

          คณะผู้บริหาร และพนักงาน พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัด นครปฐม
ยินดีต้อนรับ คณะ  สื่อมวลชนจากสมาคมวิชาชีพวิทยุโทรทัศน์ภาคตะวันตกและสื่อมวลชนทุกแขนงในภาคตะวันตก๘

Post a comment