ภาพบรรยากาศการเรียนฐานกิจกรรม ของโรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ จ.สระบุรี

           วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ หลังจากที่ คณะอาจารย์ และน้องๆนักเรียน โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์นแมรี่ จ.สระบุรี ได้เข้าชมรูปหุ่นเรียบร้อยแล้ว
ในเวลาต่อมา คณะอาจรย์ และน้องๆนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนฐานการเรียนรู้ มีชื่อฐานการเรียนรู้ดังนี้
๑.การประดิษฐ์จากใบลาน
๒.การจักสานผักตบชวา
๓.การเพ้นท์ถุงผ้า
๔.การเพ้นท์แก้ว

            

Post a comment