ครบรอบ ๓o ปี ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

          วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ คณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคล เนื่องในวัน ครบรอบ ๓o ปี ของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ต่อเนื่องด้วย พิธีทำบุญวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

 

Post a comment