เรียนฐานกิจกรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

เรียนฐานกิจกรรม

1.การปั้นของจิ๋ว
2.การประดิษฐ์ผ้าใยบัว
3.การสานใบลาน
4.การจักสานผักตบชวา

หากทางโรงเรียนใดมีความประสงค์จะให้นักเรียนได้เรียนฐานกิจกรรมแบบนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่

Facebook : พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย Thai Human Imagery museum

Line ID : Thim1989

โทร 034-332109

 

Post a comment