ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดสถานที่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเนื่องในวันแม่ ปี ๒๕๖๒

แอบเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจของสมาชิกเครื่อข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นของพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดสถานที่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒

Post a comment