Hello students!!!!

Hello students!!!!
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ครึ้กครื้นแต่เช้า
👫และยินดีต้อนรับ
👫คณะคุณครูและน้องๆนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

Post a comment