ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลีลาศเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

           ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลีลาศเพื่อสุขภาพ ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย วันอาทิตย์ ที่  ๑๕ กันยายน พ.ศ  ๒๕๖๒   สนับสนุนโดย สมาคมท่องเที่ยว จ.นครปฐม

 

Post a comment