งานแถลงข่าวเปิดโครงการ #นครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้พัฒนาคุ้มครองเด็กและครอบครัว

          วันที่ 19 กันยายน 2562 พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ #นครปฐมเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้พัฒนาคุ้มครองเด็กและครอบครัว จัดโดย
#สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ #เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ในจังหวัดนครปฐม
โดยคุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันพัฒนาสร้างเมืองต้นแบบแห่งการเรียนรู้ฯ ซึ่งพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เด็กและครอบครัวสามารถเข้าชมและเรียนรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต จากผลงานประติมากรรมรูปหุ่นขี้ผึ้ง “ประติมากรรมระดับโลก รูปหุ่นเหมือนจริงดุจมีชีวิต ขาดแต่เพียงลมหายใจ… เท่านั้น”
และในวันเดียวกันนี้ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “220 ปี ฟื้นชีวี วัดห้วยตะโก” ณ วัดห้วยตะโก อ.นครชัยศรี
#THAIHUMANIMAGERYMUSEUM

Post a comment