“งานลีลาศเพื่อสุขภาพ” วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

            พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจในการเต้นลีลาส  มาร่วมสร้างความสนุกสนานไปด้วยกัน กับ “งานลีลาศเพื่อสุขภาพ” ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ใน วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562  หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้โพสต์นี้ค่ะ

 

Post a comment