ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

#ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงณพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ในวันจันทร์ที่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
#ภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้
แต่งชุดไทย ถ่ายรูปร่วมกับรูปหุ่นพร้อมกระทงสวยงาม
ซุ้มกระทงสวยงาม
ลอยกระทง
ร้านค้าภูมิปัญญาไทย
และกิจกรรมรอบสระน้ำ
เริ่มงาน ตั้งแต่ 0๘.00-๑๘.00 น.
มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ

Post a comment