งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบราณ ตอน Japan Car 90’s 9/3/2562

ภาพบรรยากาศ #งาน ​#ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบร

Continue reading

งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบราณ ตอน Japan Car 90 ‘ s

กิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม กิจกรรมด้านการท่

Continue reading

สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมจัดการประชุม

วันนี้ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมได้จัดการประชุม

Continue reading

หนังสือพิมพ์ ออโต้ พรีวิว หนังสือพิมพ์ในเครือ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย.

ท่านสามารถเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารได้ที่ หนังสือพ

Continue reading

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ฉลองเปิดตลาดพระเครื่องแห่งใหม่ !!!

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน ฉลองเปิดตลาดพระเครื่องแห่

Continue reading

โครงการวิ่งเพื่อชีวิต อาสาหัวใจกู้ภัย

โครงการวิ่งเพื่อชีวิต อาสาหัวใจกู้ภัย ของมูลนิธิเพ

Continue reading

งาน เททองหล่อพระ วัดเล่งเน่ยยี่

งาน เททองหล่อพระ วัดเล่งเน่ยยี่ วันที่ 1 พฤศจิกายน

Continue reading

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครปฐม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการจัง

Continue reading
Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.