ต้อนรับคณะราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม

           วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ คุณสุธี​ ศรีเบญจ

Continue reading

งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบราณ ตอน Japan Car 90’s วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ภาพบรรยากาศ #งาน ​#ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบร

Continue reading