ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลีลาศเพื่อสุขภาพ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๒

           ขอเชิญทุกท่านร่วมงานลีลาศเพื่อสุขภาพ ณ

Continue reading

ภาพบรรยากาศ งานลีลาศเพื่อสุขภาพ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

          ภาพบรรยากาศน่ารักๆ ของผู้ที่เข้าร่วมงานล

Continue reading

เชิญทุกท่านร่วมงานลีลาศเพื่อสุขภาพ วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒

เพราะว่า พิพิธภัณฑ์ของเรามีมากกว่า หุ่นขี้ผึ้ง #TH

Continue reading

มินิคอนเสิร์ต ลีลาศ สังสรรค์กับสุนทราภรณ์ครั้งที่ ๒

        ขอขอบคุณ ชรส นฐ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

Continue reading