กิจกรรมวันเด็ก ปี2562

ภาพกิจกรรมบางส่วน ในงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๒ ณ พิพิธ

Continue reading

งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 2560

งานวันเด็กสร้างสรรค์ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย 2560

Continue reading
Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.