วันเลิกทาสและไพร่ในประเทศไทย 1 เมษา ของทุกๆปี

นอกจากวันนี้ที่หลายๆ คนจำได้ว่าเป็นวันเอพริลฟูลเดย

Continue reading

งานท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบราณ ตอน Japan Car 90’s 9/3/2562

ภาพบรรยากาศ #งาน ​#ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทยและรถโบร

Continue reading

พีธีเปิดงาน วันส้มโอนครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

คุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้

Continue reading
Copyright © 2017 Thai Human Imagery Museum. All rights reserved.