กำหนดโอน5,000บาท แต่ใครจะไม่ได้บ้าง โอนเงินวันที่4นี้ เยียวยาล่าสุดตรวจสอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์ในปัจจุบันพบว่า มีขอบเขตเงื่อนไขดังนี้ 1. มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สำหรับลูกจ้างและกิจการใน 10 …

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.