'เราชนะ' ตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน ต้องทำอย่างไร | กรุงเทพธุรกิจ | 5 ม.ค.64มาตรการ “เราชนะ” เริ่มการโอนเงินให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก

โดยกลุ่มผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สามารถตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือ หรือเช็คสิทธิเราชนะ ได้ที่

เครื่องกดเงินอัตโนมัติ ทั้ง Cash Machine และ ATM ของธนาคารกรุงไทย

เครื่องรูดบัตร ที่ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

หรือสามารถตรวจสอบสิทธิทางเว็บไซต์เราชนะได้

โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

กรอกรายละเอียด หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
ชื่อ และนามสกุล ภาษาไทย วันเดือนปีเกิด

เมื่อกรอกข้อมูลทั้งหมดแล้ว กดตรวจสอบสถานะ

สำหรับใครที่ตรวจสอบแล้วพบว่า
ตนเองไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของมาตรการเราชนะ

สามารถแสดงความประสงค์ขอ ทบทวนสิทธิเราชนะ ได้ทางเว็บไซต์เราชนะเท่านั้น

โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564

กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง
ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564

และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

#เราชนะ #ตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน #เราชนะตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน
————————————————-
website :
facebook :
twitter :
Blockdit:
youtube :

No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.